Osseointegracja - implantacja po amputacji kończyn dolnych

Osseointegracja

Polepszamy jakość życia osobom po amputacji kończyn dolnych, dzięki innowacyjnej metodzie.

Czym jest osseointegracja?

Jest to innowacyjna metoda zaopatrywania pacjentów po amputacji w zakresie kończyn dolnych. Polega na implantacji śródkostnej implantu, który umożliwia mocowanie elementów protezy. Część wewnętrzna nazwana jest endoprotezą, a część zewnętrzna egzoprotezą. Zabieg wykonuje się również jednoetapowo. Stabilne mocowanie implantu wewnętrznego endoprotezy umożliwia przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnej kończyny. Umożliwia to lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie, czucie podłoża zbliżone do naturalnego. 

OPERACJE ODBYWAJĄ SIĘ W POLSCE – W SZPITALU AVIMED

Zespół pod kierunkiem Prof. Horsta Aschoffa wraz z Dr Łukaszem Kawikiem, Dr Maiuszem Zawalem, Dr Jakubem Centarskim wykonuje zabiegi w Katowicach.

osseointegracja - czym jest? co to jest?
osseointegracja protezy nóg

Osseointegracja poprawia jakość życia

Osseointegracja to sposób na lepsze życie, aktywne życie dla pacjentów po amputacji kończyn dolnych. Ta innowacyjna metoda poprawia jakość życia przez to, że:

 • protezy mogą być noszone codziennie (24 godziny na dobę),
 • pełny zakres ruchu,
 • stabilne połączenie protezy z ciałem,
 • łatwość zakładania i ściągania protezy (5-10 sekund),
 • komfort podczas siedzenia (nie uwiera lej),
 • płynny i bezpieczny chód,
 • pełna kontrola nad protezą,
 • naturalny ruch stawu biodrowego.

Lej protezowy, a implant

Każdy pacjent wie, że najważniejszą częścią protezy jest lej protezowy. Pomimo dużego rozwoju techniki wykonywania lejów protezowych dobre wykonanie leja nie jest łatwe (takiego, którego „nie czujesz na nodze”). Co pewien czas następuje zmiana obwodów kikuta i konieczność wykonania nowego leja. Lej protezowy powoduje zanikanie tkanki mięśniowej, pocenie się kikuta (szczególnie w lecie), występują zmiany skórne otarcia itp.

Zastosowanie implantu chirurgicznego umieszczonego w kości, który umożliwia bezpośrednie połączenie z protezą, oferuje pacjentom po amputacji nowy poziom kontroli ruchów i funkcjonalności, a co za tym idzie lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie oraz przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnego, których nie można doświadczyć w konwencjonalnych protezach lejowych. Zastosowanie osseointegracji pozwala również uniknąć typowych dla protez lejowych problemów takich jak dolegliwości skórne kikuta, konflikt tkanek miękkich z kikutem kości i lejem, ból lub brak stabilności podczas noszenia protezy, co ostatecznie często prowadzi do trudności w rehabilitacji pacjentów i złych wyników funkcjonalnych w protezowaniu.

Zabieg osseointegracji można wykonać jedno lub dwu etapowo

Osseointegracja jednoetapowa

W czasie operacji następuję wszczepienie implantu w kość z jednoczesnym wykonaniem stomii tj. perforacji  w kikucie umożliwiającej zamocowanie modułu łączącego impalnt z protezą.

Czas pobytu w szpitalu 7-10 dni.

Osseointegracja dwuetapowa

Etap I

 • Wszczepienie implantu w kość i zamknięcie kikuta.
 • Czas pobytu w Szpitalu 5-7 dni.
 • Po 6 tygodniach od daty operacji wykonuje się II etap.

Etap II

 • Zabieg polega na wykonaniu perforacji (otworu) w kikucie umożliwiającej zamocowanie modułu łączącego implant z protezą.
 • Czas pobytu w szpitalu 2-3 dni.

Etap III mobilizacja

Po 6 tygodniach od daty operacji pacjent zaopatrywany jest w protezę i rozpoczyna naukę chodzenia.

Informacje dodatkowe

1. Do zabiegu osseointegracji pacjenta kwalifikuje lekarz operator
2. Przed konsultacją lekarską pacjent zobowiązany jest wykonać: RTG z kulką, foto kikuta oraz wypełnić ankietę i przesłać do nas.
3. Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu to przed zaprojektowaniem implantu konieczna będzie tomografia komputerowa kikuta.
O tym czy zabieg będzie wykonywany jedno czy dwuetapowo decyduje lekarz w uzgodnieniu z pacjentem.
Istnieje możliwość wszczepienia implantu udowego w czasie jednego zabiegu, o tym decyduje lekarz po konsultacji z pacjentem .
Osseointegracja podudzia (implant custom made) zawsze wszczepiany jest w czasie jednego zabiegu.

Zobacz także na www.protezynog.pl