Oseointegrace zlepšuje kvalitu života

Oseointegrace

Zlepšujeme kvalitu života pacientů po amputaci dolní končetiny pomocí inovativní metody.

Co je oseointegrace?

Jedná se o inovativní metodu zásobování pacientů s amputací dolní končetiny. Jedná se o intramedulární implantaci implantátu, který umožňuje připevnění protetických komponent. Vnitřní část se nazývá endoprotéza a vnější část exoprotéza. Zákrok se rovněž provádí v jedné fázi. Stabilní uchycení vnitřního implantátu endoprotézy umožňuje přenos podnětů z podkladu podobně jako u přirozené končetiny. To umožňuje lepší chůzi, pohyb po nerovném terénu, pocit přirozené blízkosti půdy.

OPERACE PROBÍHAJÍ V POLSKU – NEMOCNICE AVIMED

Tým pod vedením Prof. Horsta Aschoffa spolu s Dr. Łukaszem Kawikem, Dr. Maiuszem Zawalem a Dr. Jakubem Centarskim provádí zákroky v Katovicích.

Všichni tvoří sehraný tým.

Co je oseointegrace?
Oseointegrace zlepšuje kvalitu života

Oseointegrace zlepšuje kvalitu života

Oseointegrace je způsob, jak žít lepší život, aktivní život pro pacienty po amputaci dolní končetiny. Tato inovativní metoda zlepšuje kvalitu života prostřednictvím:

 • protézu lze nosit denně (24 hodin denně),
 • plného rozsahu pohybu
 • stabilního spojení protézy s tělem,
 • snadného zavádění a vyjímání protézy (5-10 sekund),
 • pohodlí při sezení (neškrtí trikot),
 • plynulé a bezpečné chůze,
 • plné kontroly nad protézou,

přirozeného pohybu kyčelního kloubu.

Protézní násada a implantát

Každý pacient ví, že nejdůležitější součástí protézy je násada protézy. Navzdory velkému pokroku v technologii výroby protetických trychtýřů není snadné vyrobit dobrý (takový, který „necítíte na noze“). Čas od času se obvod pahýlu změní a je třeba vyrobit novou jamku. Protetický násada způsobuje atrofii svalové tkáně, pocení pahýlu (zejména v létě), kožní změny oděrky atd.

V\užití chirurgického implantátu umístěného v kosti, který umožňuje přímé spojení s protézou, nabízí pacientům po amputaci novou úroveň kontroly pohybu a funkčnosti, což vede k lepší chůzi, orientaci v nerovném terénu a přenosu podnětů ze země téměř přirozeným způsobem, který nelze zažít s běžnými nálevkovými protézami. Použitím oseointegrace se také předejde problémům typickým pro násady protézy, jako je kožní diskomfort pahýlu, konflikt měkkých tkání s kostním pahýlem a násadou, bolest nebo nestabilita při nošení protézy, což v konečném důsledku často vede k obtížím při rehabilitaci pacienta a špatným funkčním výsledkům protéz.

Osteointegraci lze provést v jedné nebo dvou fázích

Jednostupňová oseointegrace

Během operace je implantát zaveden do kosti a je vytvořena stomie, tj. perforace v pahýlu, která umožňuje připojení spojovacího modulu mezi implantátem a protézou.

Délka pobytu v nemocnici 4-5 dní.

Dvoufázová oseointegrace

Fáze I

 • Zavedení implantátu do kosti a uzavření pahýlu.
 • Délka pobytu v nemocnici 3-4 dny.
 • Po 6 týdnech od operace se provede II. fáze.

Fáze II

 • Zákrok spočívá ve vytvoření perforace (otvoru) v pahýlu, která umožní připevnění modulu spojujícího implantát s protézou.
 • Délka pobytu v nemocnici 2-3 dny.

Fáze III mobilizace

Šest týdnů po operaci je pacientovi nasazena protéza a začne se učit chodit.

Doplňkové informace

1. Lékař operatér kvalifikuje pacienta k oseointegračnímu zákroku.
2. Před lékařskou konzultací, kterou musí pacient podstoupit: Udělejte rentgenový snímek s kuličkou, fotografii pahýlu, vyplňte dotazník a pošlete nám ho.
2. Pokud je pacient k zákroku způsobilý, bude před návrhem implantátu nutné provést CT vyšetření pahýlu.
O tom, zda bude zákrok proveden v jedné nebo dvou fázích, rozhoduje lékař po konzultaci s pacientem.
Kontaktujte nás a my vám sdělíme adresu a datum konzultace.
Konzultace jsou bezplatné.