FAQ CZ - Osseointegracja

Často kladené otázky

Na jak dlouho se implantát zavádí?

Implantát je implantován doživotně a nemusí se měnit.

Proces úplné integrace kosti do implantátu trvá 6 až 8 měsíců, kdy pacient získá úplnou volnost pohybu. Do té doby pacient chodí a používá endo-exo protézu, ale ne při plném zatížení.

Co když dojde k pádu? Je implantát bezpečný?

Konstrukce systému chrání kost před zlomeninou. Při větším zatížení pojistný čep povolí a kost zůstane neporušená.

Implantáty jsou vyrobeny ze slitiny kobaltu, chromu a molybdenu (CoCrMo), která je obklopena vrstvou ze slitiny titanu a niobu (TiNb). Tyto materiály velmi dobře spolupracují s lidským tělem a alergické reakce jsou velmi vzácné.

Mohu sportovat po oseointegraci?

Ano, zajisté!

Oseointegrace umožňuje zvýšit fyzickou aktivitu po amputaci, umožňuje sportovat. Na endo-exo se například můžete volně koupat v moři nebo bazénu a naši pacienti zdolávají horské vrcholy.

Financování oseointegrace?

Doposud bylo financování zajištěno pouze z vlastních zdrojů pacienta, pojišťoven nebo nadací.

Rádi bychom zmínili, že oseointegrace probíhá v Polsku od 24.05.2021 a lze říci, že se jedná o stupeň aktivity „5“ – nejvyšší.

Ověřte si, zda zdravotní pojištění ve vaší zemi pokryje náklady na operaci v Polsku.

Pomůžeme vám s vyplněním příslušné dokumentace.