Co trzeba wiedzieć o amputacji? - Osseointegracja

Co trzeba wiedzieć o amputacji?

Amputacja nie bez powodu uważana jest za trudną operację – to zarówno wyzwanie dla przeprowadzających ją lekarzy, jak i niezwykle ważne, emocjonalne wydarzenie w życiu pacjenta. Nic dziwnego więc, że miewają oni liczne obawy przed tym zabiegiem. Dlatego warto przyjrzeć się temu, czym tak naprawdę jest amputacja, na czym polega, a także jakie rozróżnia się jej rodzaje. 

Co to jest amputacja i jakie są jej rodzaje?

Lekarze definiują ją jako przecięcie kości w zdrowej tkance lub odjęcie części ciała przez staw (wyłuszczenie w stawie). Odcięciu podlegają chore kończyny. Taki zabieg konieczny jest, gdy nie ma możliwości wyleczenia uszkodzonej części ciała.

Co więcej, istnieją różne poziomy amputacji. Są to miejsca, w którym część ciała zostanie odjęta podczas zabiegu. Dzieli się je na poszczególne kategorie:

 • Amputacja stopy – Istnieje dwanaście poziomów amputacji w obrębie stopy. Zaczynają się od odjęcia palców, przez śródstopie, po amputację w obrębie stępu. Zdarzają się także amputacje całej stopy wraz z częścią stawową i piszczelową oraz kostką przyśrodkową i boczną.
 • Amputacja podudzia – Polega na przecięciu kości piszczelowej i strzałkowej.
 • Wyłuszczenie w stawie kolanowym – Obejmuje przecięcie stawu kolanowego i odjęcie podudzia.
 • Amputacja uda – Polega na przecięciu kości udowej. Operacje na tym poziomie można podzielić na trzy grupy, w zależności od długości kikuta. Krótki kikut uda oznacza amputację kości udowej z zachowaniem mniej niż 35% jej długości. Kikut uda średniej długości dotyczy amputacji z zachowaniem długości kości udowej na poziomie 35-60%. Natomiast długi kikut uda oznacza, że amputacja przebiega z zachowaniem powyżej 60% długości kości udowej.
 • Wyłuszczenie w stawie biodrowym – To odjęcie kończyny na poziomie stawu biodrowego. Ten rodzaj amputacji stosowany jest bardzo rzadko, najczęściej ze wskazań onkologicznych i przy bardzo rozległych urazach.
 • Hemipelwektomia –  Polega na amputacji kończyny wraz z częścią miednicy do kości krzyżowej.  Obejmuje też częściową resekcję miednicy i talerza biodrowego.

Należy jednak pamiętać, że ostatecznie to lekarz decyduje o poziomie i rodzaju amputacji, jaką należy zastosować. Natomiast późniejszą protezę dobiera do pacjenta technik lub inżynier ortopedii.

Przyczyny względne

Warto zaznaczyć, że amputację kończyn przeprowadza się jedynie w sytuacji, kiedy nie ma innej możliwości wyleczenia pacjenta. Przy czym wskazania do przeprowadzenia takiej operacji można podzielić na względnebezwzględne.

Względne wskazania do amputacji to takie, które mają na celu poprawę egzystencji pacjenta. Nie są one przeprowadzane typowo w ramach ratowania ludzkiego życia. Zalicza się do nich:

 • niegojące się rany (które powodują silny i długotrwały ból),
 • poszczególne wady wrodzone lub poważne zniekształcenia kończyny.

Tego typu dolegliwości powodują szereg niedogodności w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego w niektórych przypadkach amputacja staje się jedyną pomocą w poprawie jakości życia pacjenta.

Przyczyny bezwzględne

Poprzez bezwzględne wskazania do amputacji rozumiemy bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia chorego. Zalicza się do  nich:

 • zmiażdżenia,
 • infekcje kończyn,
 • poważne urazy,
 • rozległe oparzenia albo odmrożenia III i IV stopnia,
 • całkowitą martwicę kończyny,
 • zaburzenia czucia głębokiego,
 • ubytek tkanek,
 • głębokie zniszczenia mięśni i kości,
 • choroby naczyniowe,
 • „stopę cukrzycową”,
 • choroby nowotworowe.

W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych wskazań, w stopniu zaawansowanym, amputacja staje się niezbędna do uratowania ludzkiego życia. Ponownie, to lekarz decyduje o tym, czy obrażenia, jakie posiada pacjent, są wskazaniem bezwzględnym do operacji odjęcia kończyny.

Dodaj komentarz