Jak wygląda jedno- i dwuetapowy zabieg osseointegracji? - Osseointegracja

Jak wygląda jedno- i dwuetapowy zabieg osseointegracji?

Wiemy już, że osseointegracja znacząco wpływa na poprawę jakości życia osób po amputacji kończyn dolnych. Jej przeprowadzenie wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Trzeba dodać, że zabieg ten można wykonać na dwa sposoby: jedno- i dwuetapowo. Na czym polegają i czym różnią się te operacje? Opowiadamy w naszym artykule.

Kto może skorzystać z zabiegu osseointegracji?

Do operacji kwalifikowane są  osoby będące po amputacji kończyn dolnych, do których doszło na skutek wypadków. Warto jednak wiedzieć, że istnieją jednak pewne przeciwwskazania do przeprowadzenia tego zabiegu. Są to m.in.: 

  • czynne procesy infekcji miejscowej (w okolicy kikuta czy operowanej kończyny) lub uogólnionej,
  • zaburzenia neurologiczne i metaboliczne (cukrzyca, choroby endokrynologiczne),
  • choroby naczyniowe operowanej  kończyny,
  • miażdżyca.

Natomiast ostateczną decyzję podejmuje lekarz ortopeda. To on, na podstawie badań, wydaje zgodę na przeprowadzenie osseointegracji.

Jedno- i dwuetapowy proces

Pacjenci, którzy zakwalifikowali się do przeprowadzenia tego zabiegu, muszą pamiętać, że może on przebiegać w jednym bądź w dwóch etapach. W większości przypadków zabiegi osseointegracji przeprowadza się w dwóch fazach. 

I Etap

W pierwszej operacji mocowany jest trzpień w kości. Po jego zamocowaniu w odpowiedniej pozycji następuje zamknięcie kikuta. W trakcie pierwszego etapu chirurdzy zajmują się również usunięciem ewentualnych nerwiaków oraz wykonują konturowanie tkanek miękkich w celu zwiększenia korzyści z wymiany kończyny. Zwykle wiąże się to z usunięciem, uniesieniem i zaciśnięciem nadmiaru lub luźnej tkanki miękkiej.

W okresie od 4 do 8 tygodni po zabiegu następuje proces osseointegracji, czyli strukturalnego i czynnościowego połączenia pomiędzy żywą kością i powierzchnią wszczepu. W trakcie tego procesu tlen zawarty w tkance kostnej tworzy na powierzchni wszczepu warstwę dwutlenku tytanu. Na niej powoli zaczyna się odkładać się nowa, mineralizująca się tkanka kostna, która stanie się  docelowo mocowaniem implantu.

II Etap

Natomiast w drugim etapie chirurg wykonuje perforację w kikucie, która umożliwia zamocowanie modułu łączącego implant z protezą. Podczas tego kroku technik ortopeda dobiera odpowiednią pozycję dla stawu kolanowego. Po 6 tygodniach od drugiej operacji ortopeda zaczyna monitorować możliwości obciążenia implantu ciężarem swojego ciała, a protetycy zajmują się przygotowaniem protezy nogi do połączenia  z implantem.

W okresie 2- 3 tygodni od zabiegu obszar nacięcia perforacji będzie naturalnie drenowany. W związku z tym pacjenci mogą spodziewać się niewielkiej ilości wydzieliny z operowanego miejsca.

Jednoetapowy zabieg osseointegracji

U pacjentów z dobrą jakością kości i z dobrymi warunkami anatomicznymi możliwe jest przeprowadzenie procedury jednoetapowej. W czasie operacji następuje wszczepienie implantu w kość z jednoczesnym wykonaniem stomii tj. perforacji w kikucie umożliwiającej zamocowanie modułu łączącego implant z protezą.Masz więcej pytań? Wyślij formularz!

Dodaj komentarz